Chống Thấm Đặc Chủng AZUSA AS112

SƠN CHỐNG THẤM ĐẶC CHỦNG AZUSA AS112 Sơn chống thấm đặc chủng là chất chống thấm 02 thành phần gốc xi măng Polyme được sản xuất trên công nghệ PurePlastic. Thành phần A là nhựa đàn hồi, thành phần B là hỗn hợp xi măng + cát + phụ gia ...
Xem thêm