THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ SẢN PHẨM NGÀY 27/12/2021

27/12/2021 | 1094 |
0 Đánh giá

Để nhằm luôn đảm bảo sự ổn định về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sau suốt chu kì hơn 03 năm duy
trì sự ổn định giá, chúng tôi sẽ chính thức điều chỉnh giá bán và danh mục sản phẩm (chi tiết kèm theo)
kể từ ngày 20/01/2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bảng giá thị trường sơn trang trí PCG ngày 20/01/2022: https://drive.google.com/file/d/1GQYI6D2DnSXIz6v5gsLte6iZe0SbkUi-/view?usp=sharing

2. Bảng giá sơn tính năng PCG ngày 20/01/2022: https://drive.google.com/file/d/1Du9sNdNK36Cb2GTPejpYhkni4adBOut3/view?usp=sharing

3. Bảng giá thị trường bộ sơn thông minh PC Smart: https://drive.google.com/file/d/1yxMaHpEudeKSxegMzCCIiJf3AzYuyStR/view?usp=sharing

4. Bảng giá thị trường Sơn chống nóng cầu vồng PC Light: https://drive.google.com/file/d/1JoLEOnH2P_PvdgRPxzwl2h6sHWwlVlYv/view?usp=sharing

5.Bảng giá thị trường Sơn tổ ấm giữ nhiệt thượng hạng PC Home HW20: https://drive.google.com/file/d/1ABKhdJhcWqXRGJrQjpd1Lg025QaAQeBc/view?usp=sharing

 


(*) Xem thêm

Bình luận
0818002789 | sonvietpc@sonvietpc.com