Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng


1-    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2-    Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ dùng cho nội bộ Công ty Cổ Phần xây lắp sản xuất và thương mại Sơn Việt để gửi hướng dẫn sử dụng, chăm sóc khách hàng.

3-    Thời gian lưu trữ thông tin
1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4-    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Văn phòng Công ty Cổ phần xây lắp sản xuất và thương mại Sơn Việt: Tầng 6, Tòa DBS Building Hà Trì, phường Hà Cầu , Q.Hà Đông, Hà Nội

5-    Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.
Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui  long gửi email về sonvietpc@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân.
6-    Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Công ty cổ phần xây lắp sản xuất và thương mại Sơn Việt chăm sóc khách hàng.


0818002789 | sonvietpc@sonvietpc.com