Khai trương NPP Cường Thịnh Phát- Bình Dương

09/11/2020 | 815 |
0 Đánh giá

Cùng với sự tham gia của Tổng giám đốc: Lê Quang Liêm, Giám đốc vùng I: Đổng Quốc Huy, Giám đốc vùng II: Nguyễn Văn An, Giám đốc Miền Nam: Lâm Thị Cẩm Thoa, NPP Cường Thịnh Phát đã tổ chức khai trương cơ sở phân phối của mình tại Khu phố 3, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương


(*) Xem thêm

Bình luận
0818002789 | sonvietpc@sonvietpc.com